NRC Groupin työkulttuurissa turvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Ennakoiva työturvallisuus ulottuu NRC Groupissa läpi koko organisaation aina kentältä ylimpään johtoon. Yhdessä jaetaan havaintoja myös onnistumisista. Pelkkä vahingoista oppiminen ei riitä.

Kaksi työmiestä tutkii sähkökaappia junaradan varressa

Turvallisuus on NRC Groupin toiminnan kulmakivi niin arjessa kuin strategiatasolla. – Turvallisuus liittyy arvojemme mukaiseen toimintaan, kiteyttää NRC Groupin Suomen maayhtiön HSEQ-johtaja Sanna Ström. – Luotettava ja välittävä työnantaja huolehtii myös kaikkien turvallisuudesta.

NRC Groupin Suomen maayhtiön laatu- ja työsuojelupäällikkö Marjo Kaustell on huomannut saman asian omassa työssään. – Turvallisuus on näkyvä osa meidän yhteistä työkulttuuria ihan johdosta asentajiin. Yhteishengestä kertoo, että vastuullisuusyksikkömme jäsenille tulee jatkuvasti kutsuja tulla käymään työmaalla!

Liki 60 % osallistuu turvallisuustyöhön aktiivisesti

Jokaista työntekijää osallistetaan huolehtimaan turvallisuudesta henkilökohtaisesti, esimerkiksi palkitsemisjärjestelmän avulla. Yksi palkitsemisen kriteereistä on, että henkilö on tehnyt ainakin yhden turvallisuushavainnon, poikkeamailmoituksen tai pikariskienarvioinnin.

Käytössä on myös useita raportointia helpottavia työkaluja, kuten työtehtävän pikariskienarviointi check-listan avulla omalla puhelimella. – Saamme henkilökunnalta jatkuvasti ehdotuksia siitä, mitä muuta haluttaisiin kirjata samalla kätevällä mobiilityökalulla, Ström kertoo tyytyväisenä.

Vahvasta turvallisuuskulttuurista kertovat myös luvut. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä oli kirjattu jo 566 työmaalla pidettyä turvallisuustuokiota, 631 poikkeamaa ja 1502 havaintoa. – Pyydämme ilmoittamaan myös positiivisista havainnoista, ja meillä jaetaan vinkkejä esimerkiksi ergonomisista työskentelytavoista tai oikeasta asenteesta, Ström painottaa.

Aktiivisuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Kun turvallisuustyökalujen käyttöä alettiin mitata vuonna 2017, henkilöstöstä noin 17 prosenttia teki vähintään yhden havainnon. – Viime vuonna henkilöstön aktiivisuus oli jo 55 prosenttia!

Riskejä ennakoidaan vuosikellon mukaan

NRC Groupin ennakoivaan turvallisuustyöhön kuuluu systemaattinen viestintä vuosikellon mukaan. – Vuodenaikaan liittyvistä riskeistä muistutellaan esimerkiksi henkilöstöinfoissa ja tekstiviesteillä paria viikkoa etukäteen, kun vaikkapa liukkaat kelit ovat tulossa, Kaustell kertoo.

Myös työmaiden turvallisuustuokioissa käydään läpi ajankohtaisia asioita. – Esimiesten käytössä on valmiita materiaaleja, joilla jakaa turvallisuusohjeita tai hyviä käytäntöjä, Kaustell sanoo. Turvallisuustuokioissa käsitellään esimerkiksi nostotöiden turvallisuutta, käsihygieniaa tai kuumassa työskentelyä. – Tuotamme uusia ohjeita jatkuvasti kentältä saatujen toiveiden mukaan.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

NRC Groupin turvallisuustavoitteena on nolla tapaturmaa vuodessa. Kehitys kulkee oikeaan suuntaan, ja ruohonjuuritasolla asiaa edistävät täysipäiväiset työsuojeluvaltuutetut. – Tapaturmien määrien lasku kertoo, että riskien ennaltaehkäisy on meillä osa arkista työtä, Ström sanoo. Hän muistuttaa, että kehitystyön rinnalla on tärkeää vahvistaa myös vanhoja hyviä toimintamalleja.

Tapaturmien ennaltaehkäisyyn kuuluu NRC Groupissa laaja käsittelyprosessi. Tapaturma käydään läpi ensin liiketoiminnan sisällä, sitten organisaatiotasolla ja Suomen johtoryhmässä sekä lopuksi emoyhtiössä Norjassa. – Jokaisesta tapaturmasta pitää oppia, ja me haluamme oppia myös tilanteista, joissa kaikki sujui hyvin, Ström korostaa. – Silloin emme vain estä tapaturmia, vaan vahvistamme hyviä ja turvallisia toimintatapoja.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.